راه اثربخش کردن عبارات تاکیدی جذب ثروت

راه اثربخش کردن عبارات تاکیدی جذب ثروت

با تکرار جملات تاکیدی مثبت، ضمیر ناخودآگاه برای دستیابی به اهداف‌تان برنامه‌ریزی می‌شود و  دور از باور‌های منفی که حاصلی جز نگرانی ندارد؛ به کارش ادامه می‌دهد تا شما را به رویا‌ی‌تان برساند. جملات تاکیدی را روزی چند بار و با لحنی که به دل‌تان بنشیند تکرار کنید تا شاهد تاثیر شگرف آن روی زندگی‌‌تان باشید. «اگر از قدرت کلام بی‌خبرید! بدانید که یک عبارت تاکیدی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی.»

اگر بخواهید عبارتهای تاکیدی جذب ثروت برایتان به حقیقت درآیند، لازم است به جملات زیر اعتقادی نداشته باشید.

 • پول که تو خیابون نریخته.
 • پول کثیف و ناپاک است.
 • پول پلید است.
 • من فقیرم اما پاک و درستکار.
 • ثروتمندان کلاه بردارند.
 • نمی‌خواهم پول داشته باشم و به خودم مغرور شوم.
 • من هرگز کار خوب پیدا نمی‌کنم.
 • من هیچوقت پول در نمی‌آورم.
 • پول آسان از دست می‌‌رود و سخت به دست می‌آید.
 • من همیشه قرض دارم.
 • مردم فقیر همیشه زیر دست هستند.
 • پدر و مادرم تنگدست بودند و من هم فقیر خواهم ماند.
 • هنرمندان مجبورند زحمت بکشند.
 • فقط شیادان می‌توانند پولدار باشند.
 • اول نوبت دیگران است.
 • من نمی‌توانم این همه از مردم پول بگیرم.
 • لیاقتش را ندارم.
 • استحقاق پول در آوردن را ندارم.
 • هرگز به کسی نگو که در بانک چقدر پول داری.
 • پول قرض نده.
 • یک تومان یک تومان باید جمع کرد.
 • برای روز مبادا پولی کنار بگذار.
 • هر لحظه ممکن است کسادی پیش آید.
 • من از پولدارها بیزارم.
 • آدم در صورتی پولدار می‌ شود که تقلا بکند.
 • پول چرک کف دست است.
 • پول که علف خرس نیست.
 • پول زیر پای فیل است.

جذب ثروت

کدام یک از این اعتقادات، باور شماست؟ آیا واقعا فکر می‌کنید چنین اعتقاداتی برایتان ثروت می‌آورد؟ اینها اندیشه‌هایی محدود و کهنه اند. تا زمانی که این اعتقادها را خودآگاهانه رها نکنیم، این باورها با ما می‌ماند. ثروت یا فقر تنها نماینگر آرمان‌هایی است که در سر شما می‌گذرد. موجودی حساب بانکی و پول داخل کیفتان به شما نشان می‌دهد کدام باور ملکه‌ی ذهن‌تان است.

چند جمله تاکیدی جذب ثروت:

 • هرگونه ثروت و توانگری به سوی من می‌آید.
 • برکتهای من چنان بیکران است که در خیال نمی‌گنجد.
 • اکنون خیر و خوشی خود را از سرچشمه‌های منتظر و نامنتظر دریافت می‌کنم.
 • من هم اکنون از درآمدی مدام و قابل توجه و فراوان برخوردارم.

منبع: گروه تحقیقاتی نیک جذب