فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)

فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)

فواید دعا
فواید دعا

امام صادق (ع): همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای خود را خوانده و دعا می کند در آن حال خدای عزوجل به فرشتگان گوید حاجت او را دیرتر برآورید چون مشتاق شنیدن صدای دعای او هستم و در روز قیامت خدای عزوجل به آن بنده خواهد گفت: بنده من دعا کردی و من برآوردن حاجت تو را مدتی به تاخیر انداختم و ثواب دیر برآوردن حاجتت الان چنین و چنان خواهد بود. و درباره فلان مطلب دعا کردی باز هم دعایت را دیر مستجاب کردم و اکنون به عوض دیر مستجاب شدن دعایت مزد و پاداش فراوانی خواهم داد. امام صادق (ع) فرمود: همین که مومن خوبی نتیجه را می بیند آرزو می کند که ای کاش هیچ یک از دعاهایش در دنیا مستجاب نمی شد.

پیامبر اکرم (ص): هر مسلمانی که دعا کرده و خدا را بخواند البته در غیر قطع رحم و گناه، حتما یکی از این سه نعمت به او داده خواهد شد:

اول: خواسته اش را بزودی برآورد.

دوم: ذخیره آخرتش قرار دهد.

سوم: پیشامد ناگواری را از او دور کند.

یاران گفتند: اگر چنین است، فراوان دعا کنیم. فرمود: فراوان دعا کنید.

امام صادق (ع): خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جز کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواهد داد.

علی (ع): دعا سپر مومن در مقابل بلاها است و اگر در خانه ای را زیاد بکوبی عاقبت به رویت باز شود. خداوند دوست دارد بندگانش از او درخواست کنند و به دعای آنان در روز قیامت مانند عملهای دیگرشان پاداش خواهد داد.

امام صادق (ع): بر شما باد به دعا کردن چه اینکه هیچ وسیله ای مانند دعا شما را به مقامات قرب معنوی نزدیک نمی کند.

رسول اکرم (ص): دعا مغز و روح عبادتها است. هیچ دعایی بی اثر نمی ماند و لااقل کفاره بعضی از گناهان واقع می شود.

 

برگرفته از کتاب: گنجهای معنوی، نوشته: رضا جاهد

منبع: سایت نیک جذب

 

 

مطالب مرتبط:

دعا چیست و چه فایده ای دارد؟

فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)

چطور دعا کنیم که مستجاب شود؟

اگر دعا مستجاب نشد چه کنیم؟