اگر دعا مستجاب نشد چه کنیم؟

اگر دعا مستجاب نشد چه کنیم؟

فواید دعا
فواید دعا

اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید:

اول: آن که مغرور نشوی و نگویی معلوم می شود من آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب شد. چون غرور و خودپسندی باعث فساد عمل و غلبه شیطان است.

دوم: شکر و حمد خدا نمایی که تفضل کرد بر تو به اجابت دعای تو، بلکه مستحب است دو رکعت نماز شکر بجا آوری.

سوم: همین که دعای تو مستجاب شد، ترک دعا نکنی و باز در خانه خدا بروی تا بیگانه نشوی و در وقت حاجت خواستن دوباره آشنا باشی.

اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید:

اول: آن که مایوس نشوی از رحمت خدا، زیرا به اجابت نرسیدن دعا ممکن است به سبب گناهان تو باشد که مانع اجابت است. پس درصدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآی.

دوم: ترک دعا نکن.

سوم: راضی باش به تقدیر الهی تا همان رضای تو باعث اجابت دعایت بشود.

امام حسن (ع): من ضامنم از برای کسی که در قلب او چیزی خطور نکند بجز رضا و خشنودی به قضای خدا این که دعا کند پس مستجاب شود.

 

دعا کردن سه حالت دارد که هر حالتی که باشد برای انسان اجر معنوی دارد:

حالت اول: صلاح بنده در آن هست و به او می رسد و مشروط به دعا نیست. در این صورت ثمره دعا تقرب بنده است به خدا.

حالت دوم: صلاح بنده در آن هست و رسیدن به آن مشروط به دعا کردن است و در این صورت ثمره دعا دو چیز است: یکی رسیدن به مطلوب و دیگری تقرب به خدا.

حالت سوم: آن که صلاح بنده در آن نیست و به آن نمی رسد چه دعا کند چه دعا نکند و در این صورت ثمره دعا دو چیز است. یکی تقرب به خدا و دوم عوض آن که در دنیا از او منع شده در آخرت به اضعاف آن به او عطا می شود.

 

برگرفته از کتاب: گنجهای معنوی، نوشته: رضا جاهد

منبع: سایت نیک جذب

 

مطالب مرتبط:

دعا چیست و چه فایده ای دارد؟

فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)

چطور دعا کنیم که مستجاب شود؟

اگر دعا مستجاب نشد چه کنیم؟