5 مرحله ی استفاده از قانون جذب

پنج مرحله‌ی استفاده از قانون جذب

5 مرحله ی استفاده از قانون جذب
5 مرحله ی استفاده از قانون جذب

مرحله اول: تصیم گرفتن

دقیقا مشخص کنید چه می‌خواهید. اگر شما از خواسته‌ی خود مطمئن نباشید، جهان فرکانس نامشخصی دریافت می‌کند و نتایج ناخواسته‌ای را برای شما ارسال می‌کند.

مرحله دوم: خواستن

درخواست خود را مطرح کنید؛ خداوند به شما پاسخ می‌دهد و خواهید دید دقیقا به چیزی که خواسته‌اید می‌رسید.

مرحله سوم: احساس کردن

احساس کنید همین حالا به آرزوهای خود رسیده‌اید.

مرحله چهارم: قدرشناسی

برای آنچه که در حال حاضر دارید و برای تمام چیزهایی که خداوند به شما داده است سپاسگزار باشید.

مرحله پنجم: اعتماد

به خداوند اعتماد کنید تا خواسته‌هایتان را دریافت نمایید.

منبع: گروه تحقیقاتی نیک جذب

برای دیدن اینفوگرافیک قانون جذب کلیک کنید.