شورشیان و تقارن

شورشیان و تقارن

قراره یه شورش اتفاق بیوفته ،مغزم خودش با گوشاش شنید که گلبولهای قرمز یه پیام صوتی رو رسوندن به قلبم، وای خدای من قراره قلبم وایسته؟! الان که وقتش نیست.

صبر کنید …یه صدایی میاد…

یه پیام صوتی دیگر اومد،سلول های عصبیم از کار افتادن. اینجا چه خبره؟ درونم غوغاست،همه ی وجودم شورش کرده. مغزم توان تحلیل این همه بهم ریختگی رو نداره. باید تحلیل و تصمیم رو بذارم به عهده ی قلبم،اینطوری مغزمم به آرامش میرسه.


تا حالا این حس رو داشتین؟

اگر آره،پس عاشق شدین.

رسیدن به نیمه ی گمشده تون رو به شما دوست عزیز تبریک میگم. گفتم نیمه گمشده یاد یه چیزی افتادم،بگم شما هم بی نسیب نمونید.

تقارن و نیمه گمشده

حواستون باشه نیمه ی گمشده در ظاهر(در رفتار و احساسات) مانند شماست و در باطن تکمیل کننده شما. یعنی نباید عینا خود شما باشه. 

برای مثال به بال های پروانه توجه کنید،تقارن بینشونه که توان پرواز و زیبایی رو به پروانه هدیه داده. بال های پروانه در ظاهر شبیه هم هستند اما در باطن باهم تفاوت دارند. تفاوتهایی که وجودشان برای به وجود آمدن ذات زیبای پروانه ضرورت دارد.

پروانه زیبا
شورشیان و تقارن


حالا فرض کنید بال های پروانه عینا، مثل هم بودند. آنوقت پروانه نه زیبا بود و نه توان پرواز داشت. پس اگر به اختلاف نظرهای جزئی بین خود و معشوق پی بردید،نگران نشوید. این جزئیات برای به دنیا آمدن زیبایی ضروری است.

نتیجه گیری پایانی

هیچ تقارنی بی حکمت نیست.

تمرین امشب: ده مورد از تقارن را در طبیعت بیابید و  پیش خود تفسیر کنید.

 

شاید دوست داشته باشید مقاله دیگری را هم بخوانید.

چگونه پول را مدیریت کنیم؟

کائنات چیست و تحت تاثیر چه نیروهایی قرار دارد؟

استفاده از قانون جذب برای موفقیت در امتحانات

آشکار سازی توانایی‌های خود