یا مرگ یا پیروزی

یا مرگ یا پیروزی

برنامه ریزی و موفقیت در کار

هر روز برای انجام کارهای مهم خود وقت بگذارید. هر روز برای کارهای فردای خود برنامه‌ریزی کنید. چند کار کوچک را انتخاب کنید و در اول وقت انجام دهید. پس از آن به سراغ کارهای اساسی‌تر بروید و آن را تا پایان ادامه دهید. از مجموعه گزارشات هیئت مدیره

یا مرگ یا پیروزی

هرچه بیشتر از عمرم می‌گذرد. مطمئن‌تر می‌شوم که اراده‌ی راسخ،مهمترین عامل تفاوت میان انسانهای قوی و توانمند و کوچک و ناتوان است.انسان توانا وقتی شروع به کار می‌کند، تنها به یک چیز می‌اندیشد:یا مرگ یا پیروزی.

سر توماس فاول باکستون

ایجاد عادات خوب

خو گرفتن مانند یک ریسمان نازک و نامرئی است.هربار که عملی را تکرار می‌کنیم، این ریسمان محکمتر و ضخیم‌تر می‌شود و برای همیشه به دور افکار و اعمال ما تنیده می‌شود. اریسون سووت هاردن