تکنیک هدفگذاری جان اساراف
مقاله

چگونه هدف گذاری کنیم؟

چگونه هدف گذاری کنیم؟ تکنیک ساده ای برای این کار وجود دارد که در سریعترین زمان ممکن شما را با اهدافتان رو در رو خواهد کرد. تکنیک صندلی گهواره­ ای آقای جان آساراف   با توجه به سنی که دارید خودتان را 10 یا 20 سال بزرگتر تجسم کنید.  حالا از خودتان بپرسید: اگر روی […]