سپاسگزاری
دلنوشته

بازی شکرگزاری

بازی دلیل شکرگزاری روزی روزگاری در آینده انسانها همچنان روی کره ی زمین زندگی می کردند و نگران چکهای برگشتی و تورم و خرج خورد و خوراک بودند که صدای مهیبی شنیده شد و بلاهای طبیعی همزمان و بی دعوت نازل شدند و زمین را از وجود هر انسانی پاک کردن. زمین خواست نفس راحتی […]