کتاب غرق در نور
خلاصه کتاب

کتاب غرق در نور

معرفی کتاب غرق در نور اگر دوست دارید واقعیت دنیای پس از مرگ را بدانید کتاب غرق در نور را بخوانید. با خواندن کتاب خانم بتی جی – ایدی، در دنیایی سرشار از عشق و محبت و حمایت به معرفت می رسید و از خلقت زمین و دنیاهای موازی سر در می آورید. پیشنهاد میکنم […]

جنگ ویتنام
داستان

محبتی بزرگتر از آن نیست

محبتی بزرگتر از آن نیست برای خمپاره هر هدفی که در نظر گرفته شده بود، بر روی پرورشگاهی در دهکده‌ی کوچک ویتنامی که به وسیله‌ی مبلغان مذهبی اداره می‌شد، فرود آمد. اعضای مبلغ و یکی دو بچه در دم کشته و بچه‌های بسیار دیگری هم زخمی شدند که یکی از آنان دختر هشت ساله‌ای بود. […]