سخنرانی انگیزشی
انگیزشی

سخنرانی انگیزشی

سخنرانی انگیزشی دنزل واشنگتن دریافتم که هیچ چیز در زندگی ارزشمند نیست، مگر اینکه ریسک کنید. هیچ شور و اشتیاقی در کوچک بازی کردن و رضایت دادن به کمتر از آنچه اکنون می توانید داشته باشید وجود ندارد. مطمئنم مردم به شما گفته اند، مطمئن شوید که چیزی برای بازگشت به آن دارید، من هرگز […]

موفقیت

سخنرانی انگیزشی

دوستان من اگر می خواهید زندگی خود را تغییر دهید باید فیزیولوژی خود را تغییر دهید و باید تمرکز خود را تغییر دهید. وقتی می‌خواهید ثروتمند شوید، می‌خواهید به معنای واقعی کلمه ثروتمند شوید، می‌خواهید همه چیز را به دست آورید. باید بدانید که این یک شرط بندی نیست، شما باید فضا را خیلی خوب بشناسید. و برای پیشرفت مداوم خود وقت بگذارید.

انگیزشی
موفقیت

جملات انگیزشی

جملات انگیرشی “برای ایجاد رنگین کمان هم به آفتاب و هم به باران نیاز است” “به آنچه دیگران انجام می دهند یا انجام نمی دهند توجه نکنید، به آنچه انجام می دهید یا انجام نمی دهید توجه کنید.”  داماپادا “لغزش ممکن است از سقوط جلوگیری کند.”   “اگر از یک شکست درس بگیرید، بازنده نیستید.” […]

عکسنوشته انگیزشی
تناسب اندام

جملات انگیزشی برای سلامتی و کاهش وزن

جملات انگیزشی برای کاهش وزن مهم نیست کجای سفر خود برای کاهش وزن هستید، این جملات انگیزشی به شما کمک می کند که با سرعت بیشتری  به سمت هدف خود  حرکت کنید. چرا نقل قول های انگیزشی کاهش وزن برای موفقیت ما بسیار مهم است؟ چون افکار ما قدرتمند است و آنچه به خود می […]