افزایش اعتماد به نفس

خلاصه کتاب اعتماد به نفس؛ باربارا دی آنجلیس

اعتماد به نفس، دستیابی به آن و زندگی با آن

آیا می خواهید به منبع اعتماد به نفس درونی خودتان دست یابید تا هر آن که و هر آنچه میخواهید باشید؟ در این کتاب، دکتر باربارا دی آنجلیس تعریف دقیقی از اعتماد به نفس و خودباوری حقیقی را بیان می کند و ابزارهای لازم برای خلق اقتدار شخصی، اعتماد به نفس و عشق و شور و حرارت را چه در شغل و کار و چه در روابط در اختیار شما قرار می دهد.

هرگونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق باشکوه و بی کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را می کنید.

بخشی از کتاب را باهم در کلیپ افزایش اعتماد به نفس می بینیم.