براندن بورچارد
مقاله

چگونه پول را مدیریت کنیم؟

چگونه پول را مدیریت کنیم؟ براندن بورچارد: چگونه پول را مدیریت کنیم؟ اول دستهاتون رو بشورید.(خنده) سوال خوبیه! چطور هوشمندانه تر پول رو مدیریت کنید تا پول بیشتری داشته باشید و از زندگی لذت بیشتری ببرید. شما باید مسیر خود به سمت ثروت را دوباره مرور کنید. وقتی از افراد ثروتمند صحبت می شود شما […]