ذهن را باز کنید و دهان را ببندید

ذهن را باز کنید و دهان را ببندید

جیم استوال: “خرد و شعور با ذهنی باز و دهانی بسته به دست می آید. از طرف دیگر، جهل و نادانی توسط دهانی باز و ذهنی بسته آشکار می شود. با خودتان عهد ببندید که بیشتر گوش کنید تا اینکه صحبت کنید و مطمئن شوید به افرادی گوش سپردید که حرف با ارزشی برای گفتن دارند. شما هر روز یک سپرده یا برداشت را در حساب بانکی زندگی‌تان به وجود می آورید. خاطر جمع شوید که سرمایه گذاری می کنید و آن را عاقلانه پس انداز می کنید.”

منبع: سایت نیک جذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − یک =